1. SALE 50% JHS (FAN CỦA NHẬT BẢN)

2. SALE 30% SPEED (FAN CỦA XE F1)

3. SALE 20% BEGINNER (THỂ THAO)

4. SEVENTY SEVEN (HOT TREND GIÁ TỐT)

5. THE SEAFARER (THỦY THỦ)

6. COOL TOUCH (VẢI LÀM MÁT)

7. PREMIUM (ĐƠN GIẢN CAO CẤP)

8. NO STYLE (ĐƠN GIẢN GIÁ TỐT)

9. WRINKLE FREE (VẢI ÍT NHĂN)

10. ONE PIECE X YAME

11. DI SẢN (FAN CỨNG CỦA YAME)

12. MIỀN GIÓ CÁT (FAN CỦA MÀU BE)

13. THE DAY'S EYE (FAN CỦA HOA CÚC)