SUPER HERO 2 - COMMING SOON

 

Đã xong các công đoạn thiết kế, chuẩn bị cho "lên sàn" BST trọn mặt 7 siêu anh hùng Marvel cực chất. Các Fans cứng nhà mình không nên bỏ qua.

Link Youtube: [ SUPER HERO 2 - ĐÃ SẴN SÀNG ]

Cùng sưu tập đủ bộ 7 super hero nào !

 

COMMING SOON <3

Hệ thống các cửa hàng YaMe:

Top