SALE ONE MORE 100K

 

 

SALE ONE MORE
Thời gian: 24/02/2020 - cho đến khi có thông báo mới
Địa điểm:
Tất cả các chi nhánh YaMe.vn

 

SALE ONE MORE
Mỗi hóa đơn mua hàng từ 100k trở lên => Thì khách hàng sẽ được mua 01 sản phẩm trong danh mục sale one more với giá sale cực hấp dẫn.

(*) Lưu ý:
- Áp dụng tại tất cả các chi nhánh YaMe.vn.
- Không áp dụng giảm thêm thẻ VIP, vẫn áp dụng Voucher mua hàng lần sau.
- Với mẫu hóa đơn thỏa điều kiện, mỗi khách hàng chỉ được mua thêm 01 sản phẩm trong danh mục SALE.

 


 

Tham khảo những sản phẩm trong danh mục SALE tại đây nhé <3

 

Giày Nam Y2010 A70 - Code: 0018135
Giá gốc: 385.000đ => Giá giảm: 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 A76 - Code: 0018141
Giá gốc: 385.000đ => Giá giảm: 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 AG01 - Code: 0018371
Giá gốc: 450.000đ => Giá giảm: 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 A77 - Code: 0018142
Giá gốc: 385.000đ => Giá giảm: 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY


 

Giày Nam Y2010 X01 - Code: 0018015
Giá gốc: 450.000đ => Giá giảm: 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sandal Nam Y2010 B05 - Code: 0017727
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sandal Nam Y2010 C02 - Code: 0016800
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sandal Nam Y2010 B03 - Code: 0016801
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X01 - Code: 0017634
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X02 - Code: 0017635
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X03 - Code: 0017636
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X04 - Code: 0017637
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X05 - Code: 0017638
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X06 - Code: 0017639
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X07 - Code: 0017640
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X08 - Code: 0017641
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X09 - Code: 0017642
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X10 - Code: 0017643
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 A72 - Code: 0018137
Giá gốc: 385.000đ => Giá giảm: 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác U Adachi Thun A02 - Code: 0018118
Giá gốc: 285.000đ => Giá giảm: 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Ma Bư Thun BO01 - Code: 0018014
Giá gốc: 350.000đ => Giá giảm: 245.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

  

Áo Thun Nam Ma Bư Basic CL01 - Code: 0018516
Giá gốc: 165.000đ => Giá giảm
82.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Áo Thun Nam Ma Bư Basic CL02 - Code: 0018517
Giá gốc: 165.000đ => Giá giảm 82.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Áo Thun Nam Ma Bư Basic CL03 - Code: 0018518
Giá gốc: 165.000đ => Giá giảm 82.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Quần Jean Nam Ma Bư Dài M12 - Code: 0018580
Giá giốc: 425.000đ => Giá giảm 212.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

   

 

TRỞ VỀ TRANG CHỦ YaMe.VN

Top