SALE OFF NHIỀU SẢN PHẨM
Thời gian: 27/06 - 30/06/2022
Địa điểm: Áp dụng mua tại tất cả chi nhánh

SALE  các sản phẩm trong danh mục SALE
TẠI ĐÂY

(*) Lưu ý:
- Không giới hạn số lượng mua.
- Áp dụng mua tại cửa hàng
- Không áp dụng chung với các ch.trình giảm giá khác.
- Không giả thêm VIP, tích điểm bình thường.
- Có thể sử dụng voucher moneyback.

Giày Casual Nguyên Bản A6 2022

Mã số: 0020432

Giá gốc: 750.000đ --> SALE còn 525.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Sandal Đế Thấp Nguyên Bản M8

Mã số: 0020457

Giá gốc: 350.000đ --> SALE còn 245.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Sandal Đế Thấp Nguyên Bản M8

Mã số: 0020458

Giá gốc: 350.000đ --> SALE còn 245.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Balo Fit Đặc Biệt H69

Mã số: 0019696

Giá gốc: 149.000đ --> SALE còn 99.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Áo Thun Cổ Tròn Đặc Biệt Graffiti M2

Mã số: 0019976

Giá gốc: 185.000đ --> SALE còn 129.500đ
XEM NGAY
(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)Quần Jean Slimfit Đặc Biệt B15

Mã số: 0018705

Giá gốc: 425.000đ --> SALE còn 212.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Balo Fit Nguyên Bản H68

Mã số: 0019717

Giá gốc: 399.000đ --> SALE còn 279.300đ
MUA NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Balo Big Đặc Biệt H52

Mã số: 0018556

Giá gốc: 450.000đ --> SALE còn 315.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Balo Fit Nguyên Bản H60

Mã số: 0019098

Giá gốc: 299.000đ --> SALE còn 199.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Áo Thun Cổ Tròn Đặc Biệt Debut M1

Mã số: 0019842

Giá gốc: 225.000đ --> SALE còn 157.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Balo Fit Đặc Biệt M1

Mã số: 0019945

Giá gốc: 399.000đ --> SALE còn 249.000đ
XEM NGAY
(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

Quần Jean Straight Đặc Biệt M1

Mã số: 0020188

Giá gốc: 425.000đ --> SALE còn 297.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

PKTT Vớ Nguyên Bản V02

Mã số: 0015530

Giá gốc: 39.000đ --> SALE còn 19.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)

PKTT Vớ Nguyên Bản V01

Mã số: 0015529

Giá gốc: 39.000đ --> SALE còn 19.500đ

XEM NGAY
(Giá SALE sẽ được update ngày 27/06)