SALE 1 NGÀY
Mỗi ngày YaMe.vn SALE 01 sản phẩm giá cực SHOCK
Chỉ cần nhập Số Điện Thoại là ĐƯỢC MUA SẢN PHẨM SALE MỖI NGÀY luôn nha!!
(*) Áp dụng cho cả đặt hàng online và tại cửa hàng. Mỗi khách hàng được mua 01 sản phẩm SALE MỖI NGÀY.


 

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟯/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 23/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟮/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 22/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟭/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 21/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟬/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 20/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).


 

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟵/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 19/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟴/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 18/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟳/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 17/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟲/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 16/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).


 

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟱/𝟬𝟱

Giá SALE áp dụng duy nhất ngày 15/05/2023 khi mua tại cửa hàng. Mở đặt hàng online từ 8:30 AM (chỉ bán100 sản phẩm đầu tiên).


 

Tạo thẻ VIP trong 5 giây trước khi mua sắm.
Giảm giá lên đến 57%. Tạo thẻ tại đây.