FLASH SALE UPTO 70%

Time: 29/11 - 02/12/2021
Địa điểm: Áp dụng mua tại tất cả các chi nhánh và Online


FLASH SALE  các sản phẩm trong danh mục sale
FLASH SALE upto 70%: TẠI ĐÂY 
SALE 50%: TẠI ĐÂY (*) Lưu ý:
- Áp dụng mua tại tất cảcác chi nhánh và Online
- Không áp dụng chung với các ch.trình giảm giá khác.
- Không giảm thêm thẻ VIP (vẫn tích điểm).
- Có thể sử dụng Voucher mua hàng lần sau.

Giá gốc: 349.000đ SALE 40% còn 209.400đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 450.000đ SALE 30% còn 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 299.000đ SALE 60% còn 119.600đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 449.000đ SALE 30% còn 314.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 349.000đ SALE 40% còn 209.400đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 399.000đ SALE 40% còn 239.400đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 399.000đ SALE 50% còn 119.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 449.000đ SALE 40% còn 269.400đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 299.000đ SALE 30% còn 209.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 249.000đ SALE 50% còn 124.5000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 450.000đ SALE 70% còn 135.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 399.000đ SALE 50% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 149.000đ SALE còn 99.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 299.000đ SALE còn 149.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 299.000đ SALE còn 179.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 299.000đ SALE còn 209.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY 

Giá gốc: 399.000đ SALE còn 299.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY