Sợi tre BAMBOO mang đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, khử mùi tối ưu
BAMBOO - SỢI TRE KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI
BAMBOO - SỢI TRE KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI
BAMBOO - SỢI TRE KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI
BAMBOO - SỢI TRE KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI
BAMBOO - SỢI TRE KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI

Sản phẩm trong bộ sưu tập

Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Đơn Giản M1
285,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản M19
285,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản M13
285,000
Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Đơn Giản M15
285,000
Sơ Mi Tay Ngắn Đơn Giản M2
255,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản M9
285,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản M10
285,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản Q01
285,000
Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Đơn Giản P01
285,000
Sơ Mi Tay Dài Đơn Giản O01
285,000
PKTT Underwear Đơn Giản M1
120,000