Quần Dài Jean Slimfit Đơn Giản B31  

Quần Dài Jean Form Slimfit

đ 425,000
0019353006 Xanh Dương, 29 30 CH còn
Chọn mua
0019353007 Xanh Dương, 30 6 CH còn
Chọn mua
0019353008 Xanh Dương, 31 14 CH còn
Chọn mua
0019353009 Xanh Dương, 32 36 CH còn
Chọn mua
0019353010 Xanh Dương, 33 17 CH còn
Chọn mua
Hướng dẫn chọn size
Dựa trên dữ liệu đánh giá từ những khách hàng đã mua sản phẩm. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tìm một size phù hợp với bạn, bạn có thể tham khảo.
Kg
Cm
Mô tả sản phẩm
Chất liệu: Jean Cotton
Thành phần: 99,4% cotton 0,6% spandex
44de6228-74ae-1300-634d-00168ca4199b
bbbb2fd8-412e-0500-13b6-0017c172a097
760ad040-7c15-0900-4ff6-00168c9f0626
0f51f163-d877-1400-8a51-00168ca419a2
ae9d7cc1-1c54-0b00-49ff-00168c9f0646
619d33df-8f0b-0c00-4aff-00168c9f0651
fa842bf0-2d66-0d00-79b5-00168c9f065b
a2a89cf7-bff1-3900-6523-0017bcd5d323
fe5b0cf1-27bf-3a00-4ad9-0017bcd5d326
ae522b5c-cbc6-3b00-9471-0017bcd5d328
8eae21fc-0095-3c00-0513-0017bcd5d32b
a109200b-aef1-3d00-75ab-0017bcd5d32d
833b1a0e-f13e-3e00-bf42-0017bcd5d32f
5554517e-c1ed-3f00-08d5-0017bcd5d332
7a1e5ec2-307e-4000-a8b8-0017bcd5d339
0bd687ce-4159-4100-8586-0017bcd5d340
728a5bf1-d333-4200-a38b-0017bcd5e1a2
23b3250b-74d8-4300-dfa1-0017bcd5e1aa
Top