Giày Casual Nguyên Bản A7 2022

Chất liệu: Microfiber

Mã số: 0021371

587,000 đ
Đen, 40 34 CH còn
Chọn mua
Đen, 41 34 CH còn
Chọn mua
Đen, 42 33 CH còn
Chọn mua
Đen, 43 35 CH còn
Chọn mua
Hướng dẫn chọn size
Kg
Cm
Sản phẩm cùng bộ/liên quan
Mô tả sản phẩm
Giày Casual Nguyên Bản A7 2022
- Vật tư chính: Microfiber
- Lót thân + lưỡi gà Mousse 3mm + Mesh
- Talon mesh + mousse 3.5mm
- Dây giày cotton dệt 6mm
- Đế cao su
- May đế
522a8260-9c4b-f500-af1a-00199440d931
70dd5e90-87a4-f600-38cd-00199440d93b
3f104cbe-cebe-b701-a1f4-00199451847f
edee2e8d-cd49-f700-e3bc-00199440e24b
1bedccd9-b8c2-f800-6d11-00199440e255
6989c1cc-29cf-f900-f4da-00199440e25f
82a7d388-d270-fb00-57b9-001994411580
3c79bb02-a0f5-fc00-4332-00199441158c
202790d4-7d68-fa00-33c6-001994410c72
c4b8ccb2-66c3-fd00-bba2-001994411fd3
80aea348-c6c9-fe00-1c6b-001994411fd7
f3c394aa-0fd0-ff00-a5cb-001994411fe0
a8bc1c23-ce53-0001-2da3-001994411feb
7897c01e-03a7-0101-530e-001994411ff3
8b90f19a-b331-0201-182e-001994411ff8