Sandal Đế Cao Nguyên Bản YK00221 2022

Chất liệu: NA

NA / Mã số: 0021267

347,000 đ
Xám, 40 6 CH còn
Chọn mua
Xám, 41 4 CH còn
Chọn mua
Xám, 42 10 CH còn
Chọn mua
Xám, 43 16 CH còn
Chọn mua
Hướng dẫn chọn size
Kg
Cm
Sản phẩm cùng bộ/liên quan
Mô tả sản phẩm
Sandal Đế Cao Nguyên Bản YK00221 2022
- Chất liệu: Vải + Eva 2mm
- Dây đai poly
- Khóa bóp + khoen D
- Nhám bông, nhám gai
- Simily trang trí
- Nhãn dệt
- Đế phylon + mặt đế cao su
0a5c9e12-f3c2-4000-66b2-00194cd28cdf
dffa4b50-c464-2f00-669d-00194cbe8e19
34daddb6-5118-c801-5771-00194cb9ed5f
cb41ff4a-313f-c901-80e9-00194cb9ed65
98369496-9937-ca01-b21c-00194cb9ed6b
3ebe708c-bcc7-cb01-c3b2-00194cb9ed71
3fdd144d-c177-cc01-29a6-00194cb9ed77
692ec1e4-d076-cd01-3e03-00194cb9ed7e
cef5ce10-2e09-ce01-fd83-00194cb9ed82
607c6168-955c-d001-a414-00194cb9ed92
c3bdc6e6-b09d-d301-528f-00194cb9eda5
3902a25c-680c-d401-8ffa-00194cb9eda8
7bae0766-24ab-cf01-88c7-00194cb9ed8d
2b93551f-e764-d101-febb-00194cb9ed99
132bf3d5-80a6-d201-1936-00194cb9eda0
f879c7c2-f85c-d501-5c87-00194cb9edae