Lưu Voucher để được giảm giá khi mua sắm tại cửa hàng YaMe.vn trên toàn quốc.

Giảm 10,000đ

Sử dụng đến 31/12/2023

Giảm 10k cho hóa đơn từ 100k tại cửa hàng

Giảm 30,000đ

Sử dụng đến 31/12/2023

Giảm 30k cho hóa đơn từ 300k tại cửa hàng

Giảm 50,000đ

Sử dụng đến 31/12/2023

Giảm 50k cho hóa đơn từ 500k tại cửa hàng

Giảm 100,000đ

Sử dụng đến 31/12/2023

Giảm 100k cho hóa đơn 1000k tại cửa hàng