THANH LÝ CHO ĐẾN KHI HẾT HÀNG - SALE ĐỒ NỮ -50%

 

Thời gian: 20/05/2019 - cho đến khi hết hàng
Địa điểm: Tất cả các chi nhánh YaMe.vn

 

SALE 50% TẤT CẢ SẢN PHẨM CHỈ DÀNH CHO NỮ

 

(*) Lưu ý:
- Áp dụng tại tất cả chi nhánh, KHÔNG áp dụng mua hàng Online.
- Không áp dụng thêm thẻ VIP.
- Không giới hạn số lượng mua.

 

 

Một số mẫu nổi bật, các bạn tham khảo nhé

Áo Khoác U Adachi Dù  KM01 - Code: 18118 - Female Size
Giá gốc: 285.000đ => SALE 50% còn 142.500đ

 

 

Giày U Y2010 AA01 - Code: 18114
Giá gốc: 399.000đ => SALE 50% còn 199.500đ

 

 

Giày Nữ Adachi I01 - Code: 17393
Giá gốc: 425.000đ => SALE 50% còn 212.500đ

 

Giày Nữ Adachi JSS - Code: 16533
Giá gốc: 399.000đ => SALE 50% còn 199.500đ

 

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FB03 - Code: 17930 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FE01 - Code: 17992 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50%  còn 39.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FE02 - Code: 17993 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic S03 - Code: 17492 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Khoác U Adachi Thun A01 - Code: 17947 - Female Size
Giá gốc: 325.000đ => SALE 50% còn 162.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Adachi Basic AY03 - Code: 16912
Giá gốc: 150.000đ => SALE 50% còn 75.000đ

 

 

Áo Thun Nữ Adachi Basic ST05 - Code: 17473
Giá gốc: 150.000đ => SALE 50% còn 75.000đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic EK03 - Code: 17385
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic EX03 - Code: 17739
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FB01 - Code: 17928
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FB02 - Code: 17929
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FC02 - Code: 17943
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru Basic FC04 - Code: 17945
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun Nữ Kirimaru FE03 - Code: 17994
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic EZ02 - Code: 17766 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic FF02 - Code: 18126 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic FF03 - Code: 18127 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic J03 - Code: 16852 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

Áo Thun U Kirimaru Basic L01 - Code: 17062 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic L02 - Code: 17063 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic L03 - Code: 17064 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic O01 - Code: 17319 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic O02 - Code: 17920 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic O03 - Code: 17921 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic P01 - Code: 17326 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic Q04 - Code: 17435 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic S01 - Code: 17490 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic S02- Code: 17491 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic T01 - Code: 17550 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic U01 - Code: 17914 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic U02 - Code: 17915 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic U03 - Code: 17916 - Female Size
Giá gốc: 99.000đ => SALE 50% còn 49.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic X03 - Code: 18168 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic X01 - Code: 18167 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

Áo Thun U Kirimaru Basic X04 - Code: 18170 - Female Size
Giá gốc: 79.000đ => SALE 50% còn 39.500đ

 

 

TRỞ VỀ TRANG CHỦ YAME.VN

 


Top