SALE GIÀY - SƠ MI 30%

  

 

SALE 30% GIÀY - SƠ MI
Thời gian: 01/10 - 31/10/2019
Địa điểm: Áp dụng tất cả YaMe Shop, kể cả mua hàng Online

 

SALE 30% GIÀY - SƠ MI TRONG DANH MỤC SALE

(*) Lưu ý:
- Áp dụng mua tại tất cả YaMe Shop, kể cả mua hàng Online.
- Không có điều kiện hóa đơn, không giới hạn số lượng mua.
- Không giảm thêm thẻ VIP, vẫn áp dụng Voucher hoàn tiền.

 

Tham khảo những sản phẩm trong danh mục sale dưới đây nhé <3 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X01 - Code: 0017634
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X02 - Code: 0017635
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Sơ Mi Nam No Style TD X03 - Code: 0017636
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X04 - Code: 0017637
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X05 - Code: 0017638
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X06 - Code: 0017639
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X07 - Code: 0017640
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X08 - Code: 0017641
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X09 - Code: 0017642
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Sơ Mi Nam No Style TD X10 - Code: 0017643
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 AG01 - Code: 0018371
Giá gốc: 450.000đ => SALE 30% còn 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY  

 

 

Giày Nam Y2010 X01 - Code: 0018015
Giá gốc: 450.000đ => SALE 30% còn 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 A76 - Code: 0018141
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 A77 - Code: 0018142
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn
269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 A70 - Code: 0018135
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 A72 - Code: 0018137
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn
269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 B70 - Code: 0018171
Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn
297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 A71 - Code: 0018136
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn
269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

Giày Nam Y2010 G20 - Code: 0017187
Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn
269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giày Nam Y2010 B64 - Code: 0017962
Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

 

 

 


SALE ÁO KHOÁC 30%
Thời gian: 01/10/2019 - Cho đến khi hết hàng
Địa điểm: Tất cả các chi nhánh YaMe Shop, kể cả mua hàng Online

 

Thời gian: 01/10/2019 - cho đến khi hết hàng
SALE 30% áo khoác trong danh mục sale

(*) Lưu ý:
- Áp dụng mua tại tất cả các YaMe Shop, kể cả mua hàng Online.
- Không có điều kiện hóa đơn, không giới hạn số lượng mua.
- Không áp dụng giảm thẻ VIP, vẫn áp dụng Voucher hoàn tiền.

 

Cùng tham khảo những sản phẩm trong danh mục sale nhé <3

Áo Khoác U Adachi Dù KM01 - Code: 0018118
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ 
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Kaki AJ01 - Code: 0018542
Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Kaki AJ02 - Code: 0018543
Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun BO01 - Code: 0018014
Giá gốc: 350.000đ => SALE 30% còn 245.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun ST47 - Code: 0018175
Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Hoodie ST12 - Code: 0018194
Giá gốc: 225.000đ => SALE 30% còn 157.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun KM03 - Code: 0017877
Giá gốc: 255.000đ => SALE 30% còn 178.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

 


Ngoài ra, YaMe còn đang có các chương trình hấp dẫn sau:

1. SALE 50% CARAVAT KHI MUA KÈM SƠ MI: TẠI ĐÂY

2. HOÀN TIÊN 5% HÓA ĐƠN : XEM TẠI ĐÂY

3. TẶNG VOUCHER MUA BALO -50%: XEM TẠI ĐÂY

4. SALE ONEMORE 100k: XEM TẠI ĐÂY 

5. SALE ÁO KHOÁC 30%: XEM TẠI ĐÂY

TRỞ VỀ TRANG CHỦ YaMe.VN

 

 

 

Top