SALE MỘT NGÀY

 

Thời gian: Áp dụng đến 31/05/2023
Nội dung: Sale các sản phẩm theo khung thời gian nhất định
- Đặt hàng online: Áp dụng cho 100 sản phẩm đầu tiên/mỗi sản phẩm.
(*) Khách hàng cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản VIP (nếu đã có) khi đặt hàng tại web
- Tại cửa hàng: Khách hàng được mua 01 sản phẩm - với giá giảm (*) Tại Cửa hàng hhách cần có thẻ VIP/Đăng ký thẻ VIP trên web.


 

(*) Lưu ý:
- Áp dụng cho mua tại tất cả cửa hàng cửa hàng YaMe /Website YaMe.vn
- Mỗi khách hàng mua 01 sản phẩm với giá giảm (đối với mỗi loại sản phẩm) 
- Không áp dụng chung với các chương trình giảm giá khác
- Không giảm thêm VIP, tích điểm bình thường
- Có thể sử dụng voucher moneyback


 

DUY NHẤT NGÀY 24/05/2023
XEM CHI TIẾT:  
TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 25/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 26/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 27/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 28/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 29/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 30/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY


 

DUY NHẤT NGÀY 31/05/2023
XEM CHI TIẾT:  TẠI ĐÂY

                                               

Tạo thẻ VIP trong 5 giây trước khi mua sắm.
Giảm giá lên đến 57%. Tạo thẻ tại đây.