SALE 30% ÁO THUN - ÁO KHOÁC
Thời gian: 09/5 - 12/5/2022
Địa điểm: Áp dụng mua tại tất cả chi nhánh. Không áp dụng Online

SALE 30% ÁO THUN - ÁO KHOÁC trong danh mục SALE
TẠI ĐÂY

(*) Lưu ý:
- Không giới hạn số lượng mua.
- Chỉ áp dụng mua tại cửa hàng.
- Không áp dụng chung với các ch.trình giảm giá khác.
- Không giả thêm VIP, tích điểm bình thường.
- Có thể sử dụng voucher moneyback.

Áo Khoác Bóng Chày Đơn Giản Y Nguyên Bản Ver9

Mã số: 0020476

Giá gốc: 325.000đ --> SALE còn 227.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Khoác Classic Tối Giản M3

Mã số: 0020301

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
MUA NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Khoác Classic Tối Giản M3

Mã số: 0020222

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Khoác Hoodie Zipper Y Nguyên Bản 18+ Ver10

Mã số: 0020489

Giá gốc: 455.000đ --> SALE còn 318.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Khoác Lá Cổ Linh Vật Bbuff Ver3

Mã số: 0020464

Giá gốc: 425.000đ --> SALE còn 297.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn 12VAHDT Đại Hành Khả Ver2

Mã số: 0020505

Giá gốc: 225.000đ --> SALE còn 157.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn Đặc Biệt Graffiti M2

Mã số: 0019976

Giá gốc: 185.000đ --> SALE còn 129.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn Đặc Biệt O01

Mã số: 0019132

Giá gốc: 185.000đ --> SALE còn 129.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Bbuff Ver1

Mã số: 0020286

Giá gốc: 225.000đ --> SALE còn 157.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Rồng Ver1

Mã số: 0020440

Giá gốc: 255.000đ --> SALE còn 178.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Rồng Ver2

Mã số: 0020441

Giá gốc: 255.000đ --> SALE còn 178.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)

Áo Thun Sweater Y Nguyên Bản 18- Ver21

Mã số: 0020640

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 09/05)