SALE 30% NHIỀU SẢN PHẨM
Thời gian: 03 - 18/08/2022
Địa điểm: Áp dụng mua tại tất cả cửa hàng YaMe và Y2010 và Online

SALE các sản phẩm trong danh mục SALE
TẠI ĐÂY

(*) Lưu ý:
- Không giới hạn số lượng mua.
- Không áp dụng chung với các ch.trình giảm giá khác.
- Không giảm thêm VIP, tích điểm bình thường.
- Có thể sử dụng voucher moneyback.

Áo Khoác Hoodie Y Nguyên Bản 18- Ver3

Mã số: 0020359

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Khoác Hoodie Zipper Y Nguyên Bản 18+ Ver10

Mã số: 0020489

Giá gốc: 455.000đ --> SALE còn 318.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn 12VAHDT Đại Hành Khả Ver2

Mã số: 0020505

Giá gốc: 225.000đ --> SALE còn 157.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Khoác Lá Cổ Linh Vật Bbuff Ver3

Mã số: 0020464

Giá gốc: 425.000đ --> SALE còn 297.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Khoác Lá Cổ Linh Vật Bbuff Ver4

Mã số: 0020465

Giá gốc: 425.000đ --> SALE còn 297.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Khoác Hoodie Zipper Linh Vật Rồng Ver2

Mã số: 0020301

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn 12VAHDT Văn Hiến Chi Bang Ver4

Mã số: 0019608

Giá gốc: 185.000đ --> SALE còn 129.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản Y Nguyên Bản Ver56

Mã số: 0020776

Giá gốc: 199.000đ --> SALE còn 139.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Rồng Ver4

Mã số: 0020443

Giá gốc: 255.000đ --> SALE còn 178.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Tigeer Ver4

Mã số: 0020754

Giá gốc: 255.000đ --> SALE còn 178.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn Linh Vật Tigeer Ver4

Mã số: 0020755

Giá gốc: 255.000đ --> SALE còn 178.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Cổ Tròn Tối Giản M3

Mã số: 0020829

Giá gốc: 199.000đ --> SALE còn 139.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Áo Thun Sweater Y Nguyên Bản 18- Ver21 

Mã số: 0020640

Giá gốc: 385.000đ --> SALE còn 269.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Balo Daily Nguyên Bản M1

Mã số: 0020912

Giá gốc: 285.000đ --> SALE còn 199.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Balo Morden Ngân Hà Space Ver1

Mã số: 0020459

Giá gốc: 399.000đ --> SALE còn 279.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Balo MordenThần Cổ Đại Anubis Ver1

Mã số: 0019632

Giá gốc: 450.000đ --> SALE còn 315.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Balo MordenThần Cổ Đại Khepri Ver2

Mã số: 0020857

Giá gốc: 325.000đ --> SALE còn 227.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Giày Casual Nguyên Bản A6 2022

Mã số: 0020432

Giá gốc: 750.000đ --> SALE còn 525.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Nón Thể Thao M2

Mã số: 0020722

Giá gốc: 155.000đ --> SALE còn 108.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Nón Y Nguyên Bản 18- Ver4

Mã số: 0020900

Giá gốc: 120.000đ --> SALE còn 84.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Nón Y Nguyên Bản 18- Ver4

Mã số: 0020899

Giá gốc: 120.000đ --> SALE còn 84.000đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Nón Y Nguyên Bản 18+ Ver5

Mã số: 0020845

Giá gốc: 179.000đ --> SALE còn 125.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Nón Y Nguyên Bản 18+ Ver5

Mã số: 0020843

Giá gốc: 179.000đ --> SALE còn 125.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

PKTT Ví Nguyên Bản V08

Mã số: 0019512

Giá gốc: 285.000đ --> SALE còn 199.500đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Quần Dài Vải Đơn Giản Y Nguyên Bản Ver10

Mã số: 0020798

Giá gốc: 399.000đ --> SALE còn 279.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)

Quần Dài Vải Linh Vậy Bbuff Ver4

Mã số: 0020450

Giá gốc: 399.000đ --> SALE còn 279.300đ
XEM NGAY

(Giá SALE sẽ được update ngày 03/08)