KHAI TRƯƠNG YAME CỦ CHI
Thời gian: 23/09 - 30/09/2022
Địa điểm: Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

- SALE 37% nhiều sản phẩm

- Sử dụng Túi vải không dệtTúi giấy thiết kế mới cho tất cả các hóa đơn đủ điều kiện

(*) Số lượng sản phẩm có hạn. Tặng cho đến khi hết ngày 30/09/2022 hoặc cho đến khi hết sản phẩm

TẶNG Túi vải không dệt 

(*) Cho hóa đơn > 0VNĐ 

TẶNG ngay Túi giấy thiết kế mới 

(*) Cho hóa đơn >499.000VNĐ

SALE 37% NHIỀU SẢN PHẨM HOT 
Thời gian: 23/09 - 30/09/2022
Địa điểm: Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Khoác Classic Đơn Giản M1
Mã số: 0019872
Giá gốc: 449.000đ => sale còn 282.870đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Khoác Lá Cổ Đơn Giản M17
Mã số: 0020688
Giá gốc: 497.000đ => sale còn 313.110đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Sơ Mi Tay Dài Sợi Bamboo Đơn Giản M26
Mã số: 0020672
Giá gốc: 325.000đ => sale còn 204.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Sơ Mi Tay Dài Sợi Cà Phê Đơn Giản M28
Mã số: 0020641
Giá gốc: 355.000đ => sale còn 223.650đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Sơ Mi Tay Dài Sợi Modal Đơn Giản M36
Mã số: 0020692
Giá gốc: 285.000đ => sale còn 179.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Sơ Mi Tay Ngắn Sợi Cotton Đơn Giản M27
Mã số: 0020644
Giá gốc: 255.000đ => sale còn 160.650đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản B01
Mã số: 0019618
Giá gốc: 120.000đ => sale còn 75.600đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản M25-31
Mã số: 0020399-20405
Giá gốc: 199.000đ => sale còn 125.370đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Trụ Đơn Giản M24
Mã số: 0020453-20454
Giá gốc: 255.000đ => sale còn 160.650đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản M10
Mã số: 0020073
Giá gốc: 150.000đ => sale còn 94.500đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản M3
Mã số: 0020087
Giá gốc: 120.000đ => sale còn 75.600đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản M3
Mã số: 0020181
Giá gốc: 120.000đ => sale còn 75.600đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản M8
Mã số: 0020071
Giá gốc: 150.000đ => sale còn 94.500đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun 3 Lỗ Đơn Giản M9
Mã số: 0020072
Giá gốc: 150.000đ => sale còn 94.500đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản B1ST82
Mã số: 0018224
Giá gốc: 185.000đ => sale còn 116.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản BN01
Mã số: 0019828
Giá gốc: 185.000đ => sale còn 116.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản M01
Mã số: 0018725
Giá gốc: 185.000đ => sale còn 116.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Áo Thun Cổ Tròn Đơn Giản M18
Mã số: 0020055
Giá gốc: 185.000đ => sale còn 116.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Slimfit Đơn Giản B35
Mã số: 0019585
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Slimfit Đơn Giản B36
Mã số: 0019586
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Slimfit Đơn Giản B47
Mã số: 0019821
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Slimfit Đơn Giản Logo 2010 Ver1
Mã số: 0020118
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Slimfit Đơn Giản M3
Mã số: 0020189
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Straight Đơn Giản A02
Mã số: 0019674
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Jean Straight Đơn Giản M1
Mã số: 0020025
Giá gốc: 425.000đ => sale còn 267.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Short Đơn Giản M2
Mã số: 0020123
Giá gốc: 225.000đ => sale còn 141.750đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Quần Short Đơn Giản M7
Mã số: 0020388
Giá gốc: 185.000đ => sale còn 116.550đ
Áp dụng Duy nhất tại YaMe Củ Chi - 176, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM