KHAI TRƯƠNG #2010 CẦN THƠ
Thời gian: 08/08 - 14/08/2022
Địa điểm: Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- SALE 50% TẤT CẢ BALO/ TÚI ĐEO GU ĐƠN GIẢN

- Sử dụng Túi vải không dệtTúi giấy thiết kế mới cho tất cả các hóa đơn đủ điều kiện

(*) Số lượng sản phẩm có hạn. Tặng cho đến khi hết ngày 14/08/2022 hoặc cho đến khi hết sản phẩm

TẶNG Túi vải không dệt 

(*) Cho hóa đơn > 0VNĐ 

TẶNG ngay Túi giấy thiết kế mới 

(*) Cho hóa đơn >499.000VNĐ

SALE 50% TẤT CẢ BALO/ TÚI ĐEO GU ĐƠN GIẢN

Thời gian: 08/08 - 14/08/2022
Địa điểm: Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Balo Daily Nguyên Bản M1 
Mã số: 0020912
Giá gốc: 285.000đ => sale còn 142.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Túi Đeo Vintage Y Nguyên Bản Ver2
Mã số: 0020386
Giá gốc: 399.000đ => sale còn 199.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Túi Đeo Vintage Y Nguyên Bản Ver2
Mã số: 0019712
Giá gốc: 249.000đ => sale còn 124.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Túi Đeo Morden Y Nguyên Bản Ver3
Mã số: 0020996
Giá gốc: 250.000đ => sale còn 125.000đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Balo Daily Nguyên Bản M3
Mã số: 0020190
Giá gốc: 299.000đ => sale còn 149.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Túi Đeo Morden Y Nguyên Bản Ver4
Mã số: 0020997
Giá gốc: 257.000đ => sale còn 128.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Túi Đeo Vintage Y Nguyên Bản Ver1
Mã số: 0020385
Giá gốc: 599.000đ => sale còn 299.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Balo Daily Y Nguyên Bản Ver5
Mã số: 0021238 - 21244
Giá gốc: 357.000đ => sale còn 178.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Balo Daily Nguyên Bản H66 BD-A69
Mã số: 0019296
Giá gốc: 399.000đ => sale còn 199.500đ
Áp dụng Duy nhất tại 45 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ