GIÁ MỚI SẮM TẾT

Time: 17/01 - 20/01/2022
Địa điểm: Áp dụng mua tại tất cả các chi nhánh


FLASH SALE  các sản phẩm trong danh mục sale
GIÁ MỚI SẮM TẾT: TẠI ĐÂY 
OUTLET: TẠI ĐÂY (*) Lưu ý:
- Áp dụng mua tại tất cả các chi nhánh
- Không áp dụng chung với các ch.trình giảm giá khác.
- Không giảm thêm thẻ VIP (vẫn tích điểm).
- Có thể sử dụng Voucher mua hàng lần sau.

(*) Chương trình không áp dụng cho mua hàng ONLINE

Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

20035

Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 399.000đ => SALE 30% còn 237.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 299.000đ => SALE 30% còn 209.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 165.000đ => SALE 30% còn 115.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 150.000đ => SALE 30% còn 105.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 120.000đ => SALE 30% còn 84.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 120.000đ => SALE 30% còn 84.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 185.000đ => SALE 30% còn 129.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 185.000đ => SALE 30% còn 129.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 185.000đ => SALE 30% còn 129.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 185.000đ => SALE 30% còn 129.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 399.000đ => SALE 30% còn 279.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 399.000đ => SALE 30% còn 279.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 450.000đ => SALE 30% còn 315.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 399.000đ => SALE 30% còn 279.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 449.000đ => SALE 30% còn 314.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 449.000đ => SALE 30% còn 314.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 349.000đ => SALE 30% còn 244.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 299.000đ => SALE 30% còn 209.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 349.000đ => SALE 30% còn 244.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 385.000đ => SALE 30% còn 269.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 550.000đ => SALE 30% còn 385.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 550.000đ => SALE 30% còn 385.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 550.000đ => SALE 30% còn 385.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

Giá gốc: 150.000đ => SALE 30% còn 105.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 140.000đ => SALE 30% còn 98.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 140.000đ => SALE 30% còn 98.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 449.000đ => SALE 30% còn 314.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 255.000đ => SALE 30% còn 178.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 350.000đ => SALE 30% còn 245.000đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 315.000đ => SALE 30% còn 220.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 425.000đ => SALE 30% còn 297.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 225.000đ => SALE 30% còn 157.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 285.000đ => SALE 30% còn 199.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 255.000đ => SALE 30% còn 178.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 225.000đ => SALE 30% còn 157.500đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 249.000đ => SALE 30% còn 174.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY

 

Giá gốc: 299.000đ => SALE 30% còn 209.300đ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM: TẠI ĐÂY