Sơ Mi Thiết Kế J03  

Form Rộng

đ 225,000
0019565001 Trắng, M 36 CH còn
Chọn mua
0019565002 Trắng, L 37 CH còn
Chọn mua
0019565003 Trắng, XL 28 CH còn
Chọn mua
Mô tả sản phẩm
Chất liệu: vải polyester
Thành phần : 100% poly
- Độ bền tốt
4af2eafe-8910-3d00-40f8-00172c26106e
fccff48b-ef53-3e00-3049-00172c261883
c1d5d7ef-6503-3f00-57d3-00172c26188c
9d4485f4-7ce5-eb00-8d2d-00172c2c0b5b
78ddc8e2-875c-ec00-e2c1-00172c2c0b69
2d2664b9-11eb-ed00-d0c9-00172c2c0b71
473388a8-2e48-ee00-c22c-00172c2c0b9a
a1a67bfc-7d00-ef00-542a-00172c2c0ba3
917ecc5e-0842-f000-eb3a-00172c2c0bab
07156e66-1944-f100-da5d-00172c2c0bb4
f7e0050a-3b78-f200-7782-00172c2c5d06
83e73bf3-1b57-f300-06b2-00172c2c5d19
62de4921-9dec-f400-10a8-00172c2c5d24
c116af5e-fbd6-f500-03a5-00172c2c5d2a
6f4d3e47-09c2-f600-e7c8-00172c2c5d31
c2543a94-a96e-f700-a19c-00172c2c5d38
d3ece593-d196-f800-f2da-00172c2c5d41
62c01c60-d9be-f900-636a-00172c2c5d44
2cbba125-bcd3-fa00-0642-00172c2c68eb
70af408f-53c2-fb00-311c-00172c2c68f1
d1d1fa11-4dc7-8f01-52cf-00172c471af2
Top