COMBO BACK TO SCHOOL

Nhân dịp năm học mới đã đến, YaMe.vn ra mắt combo balo + sandal nhằm đồng hành cùng các bạn trong mùa tựu trường.
Chỉ từ 299k bạn sẽ sở hữu ngay 1 combo bao gồm balo + sandal rồi ^^

Cùng YaMe tham khảo 1 số combo nhé ^^

Combo Sandal Nam A06 + Balo H30
Giá gốc: 398.000đ => Giá giảm: 299.000đ
Sandal Nam Adachi A06 - Code: 13466 - Giá 200.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Adachi H30 - Code: 14992 - Giá gốc: 198.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

Combo Sandal Nam A09 + Balo H31
Giá gốc: 524.000đ => Giá giảm: 374.000đ
Sandal Nam Adachi A09 - Code: 14413 - Giá: 225.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Adachi H31 - Code: 15416 - Giá gốc: 299.000đ => Giá giảm: 149.000đ - XEM NGAY

Sandal Nam A11 + Balo H31
Giá gốc: 584.000đ => Giá giảm: 434.000đ
Sandal Nam Adachi A11 - Code: 16421 - Giá: 285.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Adachi H31 - Code: 15416 - Giá gốc: 299.000đ => Giá giảm: 149.999đ - XEM NGAY

Combo Sandal Nam A12 + Balo B05
Giá gốc: 484.000đ => Giá giảm: 384.000đ
Sandal Nam Adachi A12 - Code: 16422 - Giá: 285.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM  NGAY

Combo Sandal Nam A12 + Balo B05
Giá gốc: 484.000đ => Giá giảm: 384.000đ
Sandal Nam Adachi A12 - Code: 16422 - Giá: 285.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

Combo Sandal Nam B01 + Balo B05
Giá gốc: 454.000đ => Giá giảm: 354.000đ
Sandal Nam Y2010 B01 - Code: 16694 - Giá: 255.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

Combo Sandal Nam B01 + Balo B05
Giá gốc: 454.000đ => Giá giảm: 354.000đ
Sandal Nam Y2010 B01 - Code: 16694 - Giá: 255.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

Combo Sandal B01 + Balo B05
Giá gốc: 454.000đ => Giá gốc: 354.000đ
Sandal Nam Y2010 B01 - Code: 16694 - Giá: 255.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

Combo Sandal A09 + Balo B05
Giá gốc: 424.000đ => Giá giảm: 324.000đ
Sandal Nam Adachi A09 - Code: 14413 - Giá: 225.000đ -
XEM NGAY
BLTX U Y2010 B05 - Code: 16583 - Giá gốc: 199.000đ => Giá giảm: 99.000đ - XEM NGAY

 

 

 

 

Top