10 ngày - SALE 50% ÁO KHOÁC

 

 

Đến hẹn lại lên, YaMe.vn SALE một số mẫu áo khoác lên đến 50%

Thời gian: 14/04 - 23/04/2018

Địa điểm: Tất cả các chi nhánh YaMe.vn

Nội dung: Mỗi ngày sale 1 hoặc 2 mẫu áo khoác

(*) Lưu ý:

- Mỗi ngày khách hàng chỉ được mua 01 sản phẩm áo khoác giảm giá.

- Chương trình không áp dụng mua hàng online.

- Không giảm thêm thẻ VIP.

 

Thứ 7 - Ngày 21/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Dù A46 - Code: 15422

Giá: 285.000đ => SALE còn 142.500đ

MUA NGÀY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Dù A28 - Code: 14681

Giá: 385.000đ => SALE còn 192.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

 

Chủ Nhật - Ngày 22/04

SALE 50% 3 mẫu áo khoác

 Áo Khoác Nam Ma Bư Dù A19 - Code: 14098

Giá: 285.000đ => SALE còn 142.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Da D25 - Code: 16313

Giá: 550.000đ => SALe còn 275.000đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 2 - Ngày 23/04

Áo Khoác Nam Ma Bư Da D24 - Code: 16312

Giá: 550.000đ => SALE còn 275.000đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Da D21 - Code: 16295

Giá: 550.000đ => SALE còn 275.000đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 7 - Ngày 14/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nữ Kirimaru Thun ST03 - Code: 15990

Giá: 225.000đ => SALE còn 112.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun ST12 - Code: 16056

Giá: 255.000đ => SALE còn 127.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

 

Chủ Nhật - Ngày 15/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun ST07 - Code: 16001

Giá: 285.000đ => SALE còn 142.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun ST04 - Code:15715

Giá: 285.000đ - SALE còn 142.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 2 - Ngày 16/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Thun P01 - Code: 14276

Giá: 350.000đ => SALE còn 175.000đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Kaki O01 - Code: 15010

Giá: 350.000đ => SALE còn 175.000đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY 

 

Thứ 3 - Ngày 17/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Kaki S01 - Code: 15566

Giá: 385.000đ => SALE còn 192.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Dù A62 - Code: 16251

Giá: 385.000đ => SALE còn 192.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 4 - Ngày 18/04

SALE 50% 1 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Kaki AY01 - Code: 12668

Giá: 325.000đ => SALE còn 162.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 5 - Ngày 19/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Jean AE18 - Code: 16400

Giá: 425.000đ => SALE còn 212.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bư Jean AE17 - Code: 16399

Giá: 425.000đ => SALE còn 212.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Thứ 6 - Ngày 20/04

SALE 50% 2 mẫu áo khoác

Áo Khoác Nam Ma Bư Jean A19 - Code: 16413

Giá: 425.000đ => SALE còn 212.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

Áo Khoác Nam Ma Bứ Dù A49 - Code: 15582

Giá: 385.000đ => SALE còn 192.500đ

MUA NGAY: TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Cùng theo dõi lịch SALE cực HOT này nhé:

 

 

 

 

Top